Χώροι Ατομικής Υγιεινής

Στις Εννέα Οδοί οι χώροι WC και προσωπικής υγιεινής είναι σύγχρονοι και ανακαινισμένοι, διασφαλίζονται πλήρως όλοι οι κανόνες υγιεινής, απολύμανσης και ασφαλείας.

Η κατασκευή τους είναι λειτουργική, αξιοπρεπής αισθητικά και πληρούν τους όρους υγιεινής και διατηρούνται σε απόλυτη τάξη και καθαριότητα.

Για τον λόγο αυτόν  οι εγκαταστάσεις είναι τελευταίας τεχνολογίας και υπάρχει υπεύθυνη υπηρεσία καθαρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του καταστήματος.