Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Ανθρώπινο Δυναμικό μας έχει επιλεχθεί με στόχο την επίτευξη άριστης και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών, με κίνητρο την ικανοποίηση των αναγκών τους.